АЙЛАНА КӨРҮҮ БЛАНКТАРЫ

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    АЙЛАНА КӨРҮҮ БЛАНКТАРЫ

    КОЛДОНУЛУУЧУ: Ар кандай материалдарды кесүү үчүн тегерек араа пышактарын жасоодо колдонулган АЙЛАНУУ АРА БӨЛӨКТӨР Кемчилиги: Айлана араа бланктары өндүрүш баасын төмөндөтүп, wprk эффективдүүлүгүн жогорулатат.