ПЛАСТМА КАЛЫПТАГЫ ПОЛОД

  • PLASTIC MOULD STEEL

    ПЛАСТМА КАЛЫПТАГЫ ПОЛОД

    КҮГҮРҮҮЧҮ ПОЛОДдордун курамында көмүртектин курамы төмөн - 0,36дан 0,40% га чейин, ал эми хром менен никель негизги легирлөөчү элементтер болуп саналат. Бул мүнөздөмөлөр бул материалдарды өтө жогорку деңгээлде жылмалоого мүмкүндүк берет.